Kontakt vandværket
Tekniske problemer:Åge Johansen+45 2527 8072
Keld Jul Vagner9825 3498 eller 2427 2207
Akut problem:Hou Hals VVS9825 1049 eller 2161 6162
Tilslutning, økonomi mm.:Keld Jul Vagner9825 3498 eller 2427 2207

Oplysninger ved ejerskifte:

Send til mail: Info@houvandvaerk.dk
Adresse på huset
Dato for ejerskifte
Målerstand
Navn og adresse på ny ejer
Gerne mail og mobil på ny ejer.
Ny adresse på fraflytter
Gerne mail på fraflytter.
Hou Vandværk, Brogade 4, Hou, 9370 Hals. Tlf.: 9825 3498