Kontakt vandværket
Tekniske problemer:Åge Johansen+45 2527 8072
Finn Frederiksen2078 1859
Akut problem:Hou Hals VVS9825 1049 eller 2161 6162
Tilslutning, økonomi mm.:Finn Frederiksen2078 1859

Oplysninger ved ejerskifte:

Send til mail: Info@houvandvaerk.dk
Adresse på huset
Dato for ejerskifte
Målerstand
Navn og adresse på ny ejer
Gerne mail og mobil på ny ejer.
Ny adresse på fraflytter
Gerne mail på fraflytter.
Hou Vandværk, Søndergade 24, Hou, 9370 Hals. Tlf.: 2078 1859