Genralforsamling:
Generalforsamling afholdes een gang om året inden udgangen af september.
Tid og sted annonceres i Hals Avis mindst 14 dage før afholdelse af generalforsamlingen.

Se vedtægterne her


Hou Vandværk, Brogade 4, Hou, 9370 Hals. Tlf.: 9825 3498